Електронен магазин за радиолампи и редки електронни елементи pentod.com
Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
  • EUR
Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

Категории с падащо меню

Условия за ползване

 

  ВСИЧКИ ЦЕНИ НА САЙТА СА СЪС ВКЛЮЧЕН  ДДС 20%

 

Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид ,че за да бъде приета Вашата поръчка трябва да подвърдите съгласието си с  тези условия.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЕНТОД ЕООД


 

           Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които Пентод ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством сайта www.pentod.com . Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта и изтичане на законовите срокове за рекламации и връщане на стоки.

www.pentod.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Пентод ЕООД наричана по долу и доставчик. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на електронни елементи ,радиолампи ,електроматериали китове за сглобяване и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени на стоки , посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Пентод ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Пентод ЕООД.

Обекти на продажба

Обекти на продажба са стоките, предлагани в сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по видове и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.pentod.com не носи отговорност за възможни визуални разлики дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на дадена стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

Заплащането на дължимите суми включително и за доставка става по електронен път посредством интегрираните в сайта модули за плащане.

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната от потребителя стока, по определения за това ред, той заплаща определено от сайта капаро, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

След изтичане на 14–дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените стоки, освен ако страните не се договорят друго.

 

 Доставка

  Фирма  Пентод ЕООД има сключени договори за   куриерски услуги със фирма Еконт и цената на доставка  е според тарифите на куриерската фирми. След избор на  стока от сайта и  на куриер  според адреса на доставка и теглото на пратката/изчислява се автоматично/ клиента вижда дължимата сума която се добавя към цената на сумата за плащане. При доставка клиента не дължи нищо на куриера освен ако в процеса на доставка не промени нейните параметри. Всяка пратка има уникален номер за проследяване и при желание клиента може да провери къде се намира  чрез сайта на куриера във всеки един момент.При определени условия/ сума на поръчка ,промоция ,редовни клиенти и други/ предварително обявени ,доставката може да бъде за сметка на сайта,тогава клиента заплаща само цената на стоката. 

 След потвърждение за заплащане на дължимите суми ,стоката се опакова и  изпраща в рамките на 1-3 работни дни съобразено с графика на избрания от клиента куриер.

 Допуска се използване и на други методи на доставка след предварителна уговорка между клиента и сайта в този случай условията се договарят индивидуално.

 

 

Рекламация и замяна на стоки

При получавене на стоката клиента има право в присъствието на куриера да отвори пратката и да установи нейната цялост и съответствие с поръчката .

При повредена или несъответстваща стока заедно с куриера се съставя протокол и клиента заявява в него дали иска замяна на стоката или въстановяване на внесените сума. В този случай разходите по връщане и повторна доставка са за сметка на доставчика.

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:

Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да е била ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. В този случай разходите за връщането са за сметка на клиента.

Клиента може да поиска дадене стока да му бъде заменена с друга със същата парична равностойност. В този случай връщането и доставката са за негова сметка и замяната става само при изправна стока.

Права и задължения на потребителя


 

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената стока и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителят няма право да ползва сайта за друго освен за нещата описани в общите условия за ползване.


 

Права и задължения на Пентод ЕООД


 

Пентод ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.

Пентод ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.pentod.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Пентод ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Пентод ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на да Пентод ЕООД прекратява, спира или променя предоставяните услуги, и не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, промяната, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Пентод ЕООД.


 

Пентод ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Пентод ЕООД не носи отговорност за щети причинени при неправилна работа и от некомпитентни лица със закупените от сайта стоки.

Потребителят е длъжен да обезщети Пентод ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи , настъпили вследствие на предявени искове и платени обезщетения на трети лица във връзка с неправомерни действия спрямо сайта www.pentod.com в нарушение на закона и настоящите общи условия.

Изменение на общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Пентод ЕООД , като същият се задължава да уведоми потребителя за промени в общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията както и самите изменения . Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Пентод ЕООД след като изпълни възникналите до този момент задължения има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя.